Reglementen NNRS

Reglementen

 1. Algemeen
  De toernooicyclus NNRS  (Noord Nederlandse Snooker Ranking) worden georganiseerd door Gerben van der Bij en Johannes Post.
 2. Aanvang toernooien
  Elk toernooi (loting) start om 11:30 uur, waarbij de zaal vanaf 11:00 uur open is. Een zaalhouder heeft (calamiteiten daargelaten) niet het recht het aanvangstijdstip te vervroegen of later vast te stellen.
 3. Loting/deelname
  De loting wordt om 11.30 uur door de wedstrijdleiding verricht, eventueel geassisteerd door een van de deelnemers. Wie na 11.30 uur komt opdagen (zonder bericht van tevoren) is uitgesloten van deelname, tenzij hij heeft gebeld dat hij later komt. Een speler kan uitstel krijgen tot uiterlijk 13:00 uur.
 4. Inschrijfgeld
  Het inschrijfgeld bedraagt € 8,00 per persoon per Toernooi. De zaalhouders leggen per toernooi 15 Euro in de prijzenpot (zaalhoudersbijdrage) In een seizoen is het mogelijk dat er sprake is van een sponsor.
 5. Toernooien
  Vanaf seizoen 2010-2011 is de NNRS niet meer (en toch wel) gesplitst in A en B toernooien. Voorafgaand aan het seizoen is een lijst met A en B spelers opgesteld.
 6. A en B spelers
  De A spelers worden door de organisatie als zodanig aangemerkt op basis van hun prestaties in de NNRS ranking aan het einde van het vorige seizoen. De A spelers hebben het recht bij de organisatie bezwaar te maken tegen hun status. De organisatie heeft het recht A spelers te degraderen naar B speler en B spelers te promoveren naar A speler.
 7. Opzet v/d  NNRS toernooien
  Bij elk toernooi wordt in het reguliere schema gespeeld volgens een best-of-3. Afhankelijk van het aantal deelnemers en tafels kan door de wedstrijdleiding worden besloten vanaf een bepaald moment in het schema volgens een best-of-5 te spelen. Tevens kan de wedstrijdleiding besluiten in een poulesysteem te spelen (puntenverdeling in verhouding met ko systeem).

Voor seizoen 2014-2015 is de volgende wijziging van kracht:  Als er sprake is van slechts vier tafels en er een opkomst is van meer dan 20 spelers dan spelen (beginnen) we de B divisie met een bo1. Deelname is in dat geval goedkoper. Kosten 6.00 Euro.

Alleen A spelers die tegen elkaar uitkomen spelen met de “foul and a miss”. Afspreken onderling om niet met deze spelregel te spelen is mogelijk. Misschien komt er binnenkort een aanvulling op deze  regel. Bijvoorbeeld maximaal 3x terugleggen en dan verder.

Iedereen mag meedoen. Er zijn A en B spelers. A spelers zijn op papier de betere spelers. Nieuwe spelers zijn vaak in beginsel een B speler tenzij de organisatie anders beslist.

De eerste ronde waar iedereen elk toernooi aan mee mag en moet doen noemen we de A ronde A divisie. Je speelt je eerste partij altijd in de Hoofdronde. Alle winnaars blijven die toernooidag in de A divisie. Alle “verliezers” komen die dag in de de B ronde B divisie.  Er komt een A ranking voor A en B spelers en een B ranking voor alleen B spelers. A spelers die hun eerste ronde verliezen krijgen een handicap van 20 punten in de B divisie. Zowel A als B spelers kunnen punten verdienen in beide Rankings.

B spelers die hun eerste partij in de hoofdronde winnen krijgen eenmalig ipv 2 punten 3 punten voor de overwinning. Op deze manier is het aantrekkelijk voor B spelers om toch in de hoofdronde te blijven.  Een B speler heeft dan meteen 6 punten voor beide rankings te pakken.  Het maakt niet uit of je tegenstander ook een B speler is. In de A ronde is ook altijd net iets meer te verdienen voor de nummers 1 en 2 van de dag(prijzen). We gaan er van uit dat spelers hun best doen om de eerste ronde A Hoofdronde te winnen. In een enkel geval kan het zijn dat spelers opzettelijk willen verliezen. Is de situatie zodanig dat beide spelers van elkaar willen verliezen dan is het “verstandig” om dit aan de leiding door te geven. In dat geval spelen beide spelers na een stand van 1-1 een frame of shoot-out die ze moeten winnen om vervolgens te verliezen.

Deze samengevoegde maar ook gesplitste opzet geeft iedereen de kans om toch tegen elkaar te spelen zonder nadelige gevolgen voor de B speler. Een speler kan bij verlies van zijn/haar eerste partij nog altijd winnaar worden in de B divisie.

 1. Puntenverdeling:

A speler in de hoofdronde 3 punten deelname + 2 punten voor elke winstpartij.

A speler in de B divisie:  + 1 punt voor elke winstpartij.

Uitslag A speler : A Ranking: 3 punten deelname + aantal behaalde winstpunten afhankelijk divisie.

Punten behaald in de B divisie tellen mee voor de A Ranking.  Voor een A speler is er geen B Ranking.

B speler in de hoofdronde 3 punten voor deelname + 3 punten bij winst eerste partij  + 2 punten voor elke volgende winstpartij.

B speler in de B divisie: 3 punten  deelname en elke winstpartij  + 2 winstpunten .

B speler A Ranking: 3 punten deelname + 3  eerste winstpartij + 2 + 2 enz..

Uitslag B spelers:  B Ranking : Alle punten behaald in de A divisie tellen ook voor de B divisie.

Uitslag B spelers:  B Ranking : Alle punten behaald in de B divisie tellen alleen voor de B ranking.

Voorbeeld: Een B speler die zijn haar eerste partij wint heeft 6 punten Ranking: 6A en 6B

Voorbeeld : Een B speler die zijn tweede partij wint heeft  heeft 8 punten Ranking: 8A en 8B

Voorbeeld : Een B speler die zijn haar eerste partij verliest heeft 3 punten. Ranking 3A en minimaal 3 voor de B.  als een B speler zijn eerste partij in De B divisie wint is het 3A en 5B of daarna: 3A en 7B. enz..

De Praktijk:  Een B speler die de zijn/haar eerste ronde verliest krijgt drie punten op de A ranking en minimaal drie punten op de B ranking. Op de B ranking zijn immers nog 2 punten per gewonnen wedstrijd te behalen.  Voorbeeld:  3a/3b of 3a/5b of 3a/7b enz..

Een B speler die de eerste ronde wint (ongeacht welke tegenstander) krijgt minimaal 6 punten op de A ranking en minimaal 6 punten op de B ranking. Alle punten behaald op de A ranking tellen voor B spelers ook  mee voor de B ranking. Deze speler kan hoog eindigen. Niet de dagzege van de B divisie maar misschien wel meer punten halen dan de winnaar van de B divisie of zelfs de A divisie winnen.  6a/6b of 8a/8b  10a/10b  enz… !

Een A speler  krijgt alleen punten voor de A ranking. Bij verlies in de eerste ronde speelt de A speler met een handicap van 20 punten in de B divisie. Elke winstpartij levert 1 punt op en gaat mee naar de A ranking. Het is mogelijk dat een A speler de dagzege pakt. in de B divisie.

 1. Overige punten

Komt een speler niet opdagen, dan krijgt de wel aanwezige tegenspeler een walk-over en verdient hij daarmee 2 punten.

Aan een speler met een bye in het hoofdschema wordt 1 extra punt toegekend, wanneer deze in een knock-out toernooi wordt ingeloot.  Er is sprake van een bey als meer dan de helft van het aantal deelnemers kan beginnen met spelen in de een dus eerste ronde volgens het schema en jouw naam staat in de volgende ronde genoteerd. In alle andere gevallen schuift de eerste ronde op en noemen we de eerste partijen voorronde partijen en krijgt niemand een bey… Behalve… spelers die uitkomen tegen een speler uit een voorronde partij. Verder ben je altijd afhankelijk van de een loting.

Uitleg puntenverdeling toernooien.

Iedereen begint met 3 punten. De eerste partij levert een B speler bij winst 3 punten op.  Dit kan in de 1e ronde zijn of in een voorrondepartij en alleen in het hoofdschema. We spreken van een 1e ronde wanneer meer dan de helft van het totaal aantal spelers kan spelen. Is dit minder dan de helft dan noemen we dat voorrondepartijen. In het eerste geval heeft de rest een bey 1pnt. In het tweede geval heb je geen bey… behalve als je komt te spelen tegen een tegenstander uit een vorige partij en 1 pnt. Elke overige winstpartij in het hoofdschema levert een ieder 2 pnt op.

In de B ronde is elke winstpartij 2 pnt.. behalve voor een A speler 1pnt en handicap 20. Elke gerechtigde bey levert ook een a net als b 1 pnt op. Promotie of degradatie voor het volgende seizoen is afhankelijk van je speelprestaties gedurende het seizoen.

 1. Toernooiencyclus

De NNRS toernooien zijn losse toernooien op zich (met dagprijzen), maar maken daarnaast deel uit van een toernooiencyclus. Er zijn 11 toernooien te spelen en bij deelname aan elk toernooi krijg je 3 punten. Afhankelijk van je prestatie kan daar nog punten bij komen. Niet deelnemen levert geen punten op. (zie rankingpunten). Vaak deelnemen vergroot je kansen op plaatsing voor de Masters. Aan het eind van deze tien toernooien is duidelijk wie de meeste punten heeft behaald en eerste staat in de eindranking. De nummers 1,2 en 3 krijgen daar een kleine prijs voor. De rest van het geld gaat naar de Masters. Meer daarover (zie prijzen).

 1. Toernooi-informatie en Plaatsing voor de Masters.

#. Voor Alle spelers geldt dat je minimaal 5 van de 11 toernooien moet hebben meegedaan om in aanmerking te komen voor een van beide Masters.

Plaatsing voor de Masters is voor iedereen interessant en op elk nivo mogelijk gemaakt. De Masters zijn gratis voor een ieder die zich reglementair heeft geplaatst.

Bij een gelijke stand in de Ranking is de volgende  regel van toepassing: Eerst het aantal deelnames. Is dit meer dan sta je  hoger op de ranking. Als dit gelijk is dan kijken we naar het hoogst aantal punten behaald op een nnrs toernooi. Is dit ook gelijk dan het op een na hoogste en op twee na en drie tot er een beslissing is.Ten slotte geeft het wel meedoen aan het laatste toernooi van de ranking de doorslag. Is de stand nu nog steeds gelijk omdat ze beide mee hebben gedaan dan zal de organisatie een beslissing moeten nemen.

Masters Info

De beste 8 spelers van de A Ranking spelen de A masters en de beste 8 spelers van de B Ranking spelen de B masters.  Aan de A Masters kunnen dus ook B spelers meedoen. Aan de B Masters kunnen geen A spelers meedoen.  Sommige B spelers hebben aan het eind van de reeks misschien de keuze om te kiezen aan welke Masters mee te doen. In alle andere gevallen speel  je de Masters waarvoor je bent geplaatst.  Wanneer alles bekend is en eventuele keuzes zijn gemaakt, zijn er geen verschuivingen meer mogelijk.  De lijst is dan opgemaakt. Als later blijkt dat iemand niet kan meedoen aan de Masters.. zijn de dan nummers 9 en 10 enz..  reserve voor de Masters. Deelname van vijf toernooien is dan wel verplicht. De organisatie heeft de mogelijkheid om een speler met een deelname van vier toernooien eventueel toch toe te laten. Reden kan zijn om toch een poule te vormen ter verbetering van het Masters toernooi.

Masters:  ( geen handicaps )

De A Masters (8) en de B Masters (8) De  acht best geplaatste spelers spelen de A of B Masters.  Spelers (B) die in beide rankings bij de beste 8 spelers staan mogen kiezen waar ze aan mee willen doen. Veel B spelers geven aan dat ze graag in dat geval aan de B Masters mee willen doen. Uiteraard zijn de nummers 9 en lager reserves voor de masters. (eis: 5 deelnames).

Mocht je niet aan de eis van vijf deelnames voldoen dan gaan spelers die wel vijf of meer hebben meegedaan (als we de eindranking opmaken) je in de eindranking voorbij. We willen de masters wel met 8 spelers spelen dus er is voor de organisatie de mogelijkheid, keuze om een of meerdere spelers met minder deelnames toch mee te laten doen. In dat geval kijken we naar de ranking en het aantal behaalde punten. Bij een gelijke stand gaat meerdere deelnames altijd voor.

Masters

A Masters twee poules: 1,4,6,8 en 2,3,5,7  B Masters twee poules: 1,4,6,8 en 2,3,5,7 Twee  poules van 4 spelers (bo3) beste twee gaan door naar halve finales. Halve finales A:  Winnaar poule A1 tegen nummer twee poule A2 en anders om.  Halve finales B: Winnaar poule B1 tegen nummer twee poule B2 en anders om. (bo3/bo5). Misschien dat de nummers 3 en 4 van de poules ook nog 1 x (bv 1 frame) tegen elkaar moeten uitkomen.  Finale..b05 !! Daarna prijsuitreiking. Iedereen heeft (geld)prijs. Voor de nummers 1 en 2 is er een mooie beker. Winnaar krijgt ook nog eens een wisselbeker met naamgravering en is Masters winnaar van het seizoen. Deelname aan de Masters is geheel gratis. Veel succes iedereen !!

Aanvulling:

In een poule spelen we een bo3. Winst is 2 punten en verlies is 0 of 1 punt.  Je kan namelijk met 2-1 verliezen of met 2-0 verliezen. Er is in het verleden wel eens opgemerkt dat dit alleen eerlijk is als je drie frames speelt in plaats van een bo3. Toch doen we het zo.. ! Er zal verschil gemaakt moeten worden gemaakt en elke speler weet nu wat te doen. Als de poule wedstrijden klaar zijn dan gaan we de winstpartijen tellen. Vervolgens de balans en daarna het onderling verschil. Bij nog steeds een gelijke stand in de poule moet er een shoot -o-ut / frame/ of six reds frame plaats vinden. In het bijzondere geval : 3 gelijke standen in de poule (doelend op 1e 1e 1e 4e )(er gaan nu twee door)  gaat er geloot (#) worden wie er nog een beslissend “frame”  moet spelen. # (tijdfactor) # (In welke vorm deze loting zal zijn gaan we op de Masters (in overleg met spelers) nog nader bepalen).

 

Reglementen Poulesysteem

– Er zijn 4 poules.  2 voor de A masters (poule 1 en 2) en 2 voor de B Masters (poule 1 en 2)

-In een poule zitten 4 spelers en spelen we een bo3.

-De eerste twee van elke poule gaan door naar de halve(kruis)finales.

-De overige spelers spelen nog een partij om de plaatsen 5/6 of 7/8.

-Elke winstpartij is 2 punten en verlies is 0 of 1 punt.

-Je kan met 2-1 of 2-0 winnen of verliezen.

In plaats van 3 frames spelen we Bo3. Er zal verschil gemaakt moeten worden en daarom is het voor iedereen heel belangrijk om binnen twee frames minimaal 1 frame te pakken.

Als de poule wedstrijden klaar zijn dan gaan we kijken wie eerste tweede derde of vierde is geworden in de poule.

Hiervoor hanteren wij de volgende regels:

 1. Aantal winstpartijen
 2. Aantal gewonnen (heel belangrijk) en verloren frames (saldo)
 3. Onderling verschil
 4. Beslissingsmatch  met 1,6,10 of 15 rode ballen. 

Vervolg na de poulewedstrijden voor zowel A en B masters:

Halve finales: 

(De nummers 1 en 2 uit de poules kruislings tegen elkaar (bo3/5)

# Winnaar poule 1 tegen de nummer twee uit poule 2.

# Winnaar poule 2 tegen de nummer twee uit poule 1.

1e poule 1 A Masters 2e poule 2 A masters 1e poule 1 B Masters 2e poule 2 B masters
2e poule 1 A Masters 1e poule 2 A masters 2e poule 1 B Masters 1e poule 2 B masters

Verliezers zijn automatisch  3/4e  en 3/4e .

Winnaars gaan door naar de Finale en spelen een bo3/5

De nummers 3 en 4 uit de poules spelen nog een partij kruislings tegen elkaar in een (bo1/3) voor de plaatsen 5/6 en 7/8. Winnaars zijn 5/6e en 5/6e en verliezers zijn 7/8e en 7/8e .

# Nummer drie poule 1 tegen nummer vier poule 2

# Nummer vier poule 1 tegen nummer drie poule 2

3e poule 1 A Masters 4e poule 2 A Masters 3e poule 1 B Masters 4e poule 2 B Masters
4e poule 1 A Masters 3e poule 2 A Masters 4e poule 1 B masters 3e poule 2 B masters

Finale Bo3/5

A Masters                                                                                    B Masters

1 Winnaar halve finale A 1 Winnaar halve finale A 1 Winnaar halve finale B 1 Winnaar halve fnale B

Result: Winnaar A Ranking

Result: Winnaar B Ranking

 

 1. Promotie/degradatie 

De B divisie mag niet te sterk worden en daarom moeten echt goede spelers doorstromen en promoveren. Aan de organisatie de taak om dat op een zo eerlijke manier te doen. Een speler mag aangeven het hier wel of niet mee eens te zijn maar de organisatie beslist. Een regel (richtlijn) is dat de nummer 1 en eventueel ? van de B ranking gaan promoveren. Een doorstroming van twee spelers per seizoen is van essentieel belang om groei van de B divisie te bevorderen. De organisatie wil twee spelers promoveren en er zijn een aantal spelers die er voor in aanmerking komen. Een beslissing zal worden gemaakt op basis van de ranking prestatie maar ook op basis van je gemiddelde prestatie op een toernooi. Dit is om valsspelen te voorkomen. Voorbeeld: Een speler kan een of meerdere toernooien bewust laten schieten om maar niet te hoog te eindigen in het algemeen klassement om zo promotie te voorkomen. (aantal behaalde punten delen door het aantal deelnames) We moeten ook kijken naar het niveau en ervaring van de speler en daar komt bij de progressie die we mogen verwachten voor het komende seizoen.

De A divisie mag ook niet te groot worden t.o.v. de B divisie (balansverhouding) en daarom zal er met ingang van seizoen 2014 2015 voor het eerst ook sprake zijn van degradatie.

 1. Dagprijzen
  Ongeveer 50% van het inschrijfgeld inclusief zaalhoudersbijdrage wordt per toernooi uitgekeerd aan dagprijzen, waarbij ongeveer de verdeling 50% – 25% – 12,5% – 12,5% wordt gebruikt en hogere prijzen naar beneden worden afgerond. Als er ruim meer dan 32 deelnemers meedoen, kunnen tevens prijzen worden uitgekeerd aan de nummers 5 t/m 8 volgens de verdeling 40% – 20% – 10% – 10% en 4 prijzen van 5%.
 2. Rankingprijzen

De nummers 1,2 en 3 van de totale eindranking kregen respectievelijk  50-30-20 Euro. Nu gaan we dat verdelen met de B ranking. De NNRS heeft er voor gekozen om het gewicht bij de Masters te leggen en niet bij de eindranking. De hoogste break van een seizoen kan ook meegenomen zijn in de prijzen.  Op beide Masters is geld te verdienen en is er een beker voor de nummers 1 en 2 (4 bekers dus). Daarnaast heeft de A Masters een wisseltrofee. De winnaar hiervan mag zich een jaar lang NNRS kampioen noemen.

 1. Masters prijzen
  Ongeveer 50% van het inschrijfgeld wordt per toernooi bewaard voor het masterstoernooi. De bedragen voor het prijzengeld en de masterspot worden op mooie getallen naar beneden afgerond, waarbij het overschot gebruikt wordt door de organisatie als vergoeding voor de onkosten. De verdeling 50% daarvan  is 60 % voor de A Masters en 40% voor de B Masters.

Financieel: Inleg: 8.00  ongeveer 40% per dag gaat naar de beide Masters. 60% per dag eerlijk verdelen en ongeveer evenredig (A iets meer)  uitkeren aan de A en B divisie voor de dagprijzen. Op de Masters en Stand eindrankings komt nog een eerlijke verdeling waarbij de A altijd iets meer krijgt dan de B. Aan het eind van het seizoen mag een B speler (als hij /zij die keuze heeft, kiezen aan welke Masters mee te doen.

 1. Zaalhoudersbijdrage
  Iedere zaalhouder betaalt een zaalhoudersbijdrage aan de masterspot. Voor elk toernooi dat in zijn gelegenheid wordt gehouden, wordt een bedrag van € 15,00  berekend  (faktuur).
 2. Geschillen
  Indien zich onverhoopt een geschil voordoet tussen één of meer spelers en de organisatie, kan de speler (alsmede de organisatie) een beroep doen op de bezwaar- en beroepsprocedures binnen de KNBB (sectie snooker)
 3. Speelschema:

We starten op de volgende manier:  met de eerste wedstrijd uit poule  B1, B2, A1, A2, A3 en vervolgens tweede wedstrijd B1, B2, A1, A2, A3 enz…  Elke volgende tafel die vrijkomt is voor de volgende partij uit de volgende poule. Een poule heeft 6 wedstrijden. Er moeten dus 30 partijen gespeeld in de poulefase.  De organisatie verwacht (tafels) (tijd) rond de klok van 19:00 uur klaar te zijn met de poules. Kort daarop spelen de  4 halve en 2 finales bo3/5.

B Masters 2 poules  Halve finale is x dwz nr 1 tegen 2 andere poule.  A Masters 3 poules Halve finale is winnaar poule 1 tegen winnaar poule 3 en winnaar poule 2 tegen de beste nummer 2. Zijn dit twee spelers uit dezelfde poule dan speelt de beste nummer 2 tegen de winnaar van poule 1 en speelt de winnaar van poule 2 tegen de winnaar van poule 3.

De Organisatie verwacht dat een ieder zich inzet voor sportief en fair-play. De handicap van 20 punten komt te vervallen op de Masters.  Het is ook de bedoeling dat iedereen (tenzij niet mogelijk) blijft tot de finales klaar zijn. Na de finales zijn er de prijsuitreikingen.

 1. Foul-and-a-miss
  Alleen A spelers tegen elkaar spelen met deze regel.  Alle andere wedstrijden niet !  A spelers mogen onderling voor de wedstrijd afspreken om deze regel wel of niet toe te passen.  Een aanpassing op deze regel.. Na een vierde mislukte poging (3x terugleggen) is er geen sprake meer van een miss maar enkel nog wel van een foul. Vervolgens zelf nemen or play from there the cue ball is now..
 2. Promotie/degradatie
  # Aan het eind van elk seizoen promoveren de nummers 1 en ? uit de einduitslag van de B-ranking tot A-speler. Daarnaast heeft de organisatie het recht om spelers, op grond van behaalde resultaten, tot A-speler te promoveren. (vanaf seizoen 2010-2011 zijn we samengevoegd en zal hier een andere regel gelden dan hier staat beschreven).
  Degradatie van A-speler tot B-speler geschiedt alleen als dit door de organisatie nodig geacht wordt.
 3. Doorgeven uitslagen
  Voordat een wedstrijd begint haalt een van de spelers het wedstrijdformulier bij de wedstrijdleiding. Hoge breaks (bij de A-toernooien > 30 en bij de B-toernooien > 20) dienen op dit formulier te worden vermeld, alsmede de framestanden aan het einde van elk gespeeld frame. Na afloop van de wedstrijd dient de winnaar het formulier zo spoedig mogelijk bij de wedstrijdleiding in te leveren om zo een vlotte doorgang van de wedstrijden te garanderen.
 4. Speelschema
  De wedstrijdleiding bepaalt welke wedstrijden worden gespeeld en wanneer. Tevens is de wedstrijdleiding degene die het speelschema vaststelt en bijwerkt met uitslagen e.d. Zwakkere spelers zullen in principe voorrang krijgen op sterkere spelers. Dit om de speelvreugde voor iedereen zo groot mogelijk te houden. Om dezelfde reden wordt een nieuwe ronde niet eerder gestart dan wanneer de huidige ronde door iedereen is uitgespeeld.
 5. Verlaten toernooi
  Het is spelers niet toegestaan het toernooi vroegtijdig te verlaten terwijl hij/zij nog wedstrijden moet spelen. Uitgezonderd dwingende redenen, zulks ter beoordeling van de wedstrijdleiding. Indien een speler zonder toestemming het toernooi toch vroegtijdig verlaat, zal hij/zij alle op die dag behaalde punten verliezen. Ditzelfde geldt als een speler een partij weigert te spelen.
 6. Taakverdeling

Gerben van der Bij en Johannes Post: Toernooileiding.

 1. Slotbepaling
  De wedstrijdleiding behoudt zich het recht voor in voorkomende gevallen van de reglementen af te wijken zonder opgave vooraf.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *